.

Samarbeidsavtaler

Vi har valgt å gå bort i fra vår samarbeidsavtale med PULS FØRDE f.o.m 1. Januar 2019

Vi har tidligere gitt alle aktive pulsmedlemmer 10% rabatt på behandlinger hos oss, dette vil nå opphøre. Vi er alltid åpen for nye samarbeidsavtaler og er allerede i gang med nye og spennende avtaler for året. Følg med!